Jak piszemy: pierzasty czy pieżasty?

pierzasty

Poprawna pisownia

pieżasty

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „pierzasty”.

 

Pisownię tego słowa można tłumaczyć wyrazem pokrewnym: rzeczownikiem „pióro”. Reguła mówi, że „rz” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na „r”. Pokazuje to właśnie para wyrazów: „pierzasty” – „pióro”. Poza tym nie możemy wskazać na inne reguły, które tłumaczą pisownię tego słowa.

 

Przykłady:

Ten ptak jest bardzo pierzasty.

Komentarze