Jak piszemy: pięta czy pienta?

pięta

Poprawna pisownia

pienta

Niepoprawna pisownia

Wyraz „pięta” piszemy z użyciem litery ę

 

Pięta to tylna część stopy.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ę pisze się w wyrazach przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:

Po dwóch kilometrach marszu rozbolała go pięta.

Pięta była zaczerwieniona.

To była jego pięta achillesowa.

Komentarze