Jak piszemy: pisząc czy piszonc?

pisząc

Poprawna pisownia

piszonc

Niepoprawna pisownia

Wyraz „pisząc” piszemy z użyciem litery ą

 

„Pisząc” to imiesłów przysłówkowy od czasownika "pisać".

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ą pisze się w wyrazach rodzimych wtedy, gdy wymienia się w wyrazach pokrewnych na ę: pisząc – piszę.

 

Przykłady:

Pisząc, nie zwracała uwagi, co się dzieje dookoła.

Słuchała i pisząc, zadawała pytania.

Bardzo mocno trzymała pióro, pisząc do niego list.

Komentarze