Jak piszemy: plastik czy plastyk?

plastyk, plastik

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne. 

 

Słowniki poprawnej polszczyzny uznają dzisiaj za poprawny zarówno wariant "plastik", jak i "plastyk". Warto jednak zauważyć, że do lat 50. XX w. "plastyk" był jedynym określeniem tego tworzywa sztucznego. W tym czasie do języka weszła forma “plastik”, choć jeszcze w latach 70. XX w. była uważana za błędną. 

 

Obecnie “plastik” wypiera “plastyk”. Powodem tego może być fakt, że w polszczyźnie rzeczownik “plastyk” ma jeszcze jedno, bardziej powszechne znaczenie. Określamy tak osobę tworzącą dzieła plastyczne. Dla rozróżnienia i uniknięcia pomyłki na określenie tworzywa sztucznego stosuje się zatem rzeczownik "plastik". 

 

Przykłady:

 

Plastik jest szkodliwy dla środowiska.

Do którego pojemnika należy wrzucać odpady z plastiku

Na brzeg wypłynęła martwa foka, w jej wnętrznościach znaleziono plastyk. 

Śmieci z plastyku pływające po Oceanie Spokojnym bywają nazywane nowym kontynentem.  

 

Komentarze

~ Don
9/17/23, 8:30 AM
Bo nie ma materiału wybuchowego o nazwie plastik. Jest C-4, jest Semtex..
~ Rafik
5/3/23, 11:30 PM
Tak samo jak o sztucznej kobiecie :)
~ Zmora Sklerotyków
4/28/21, 11:59 PM
Ale o materiale wybuchowym o tej nazwie to już zapomnieliście?