Jak piszemy: pląsy czy plonsy?

pląsy

Poprawna pisownia

plonsy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pląsy".

 

Zgodnie z regułą słownikową "ą" piszemy w wyrazach rodzimych, które zostały całkowicie spolszczone, dlatego warto wiedzieć, że słowo "pląsy" utworzono od czasownika "pląsać", który pochodzi z języka prasłowiańskiego (plęsati - weselić się, tańczyć).

 

Przykłady:

Zapraszamy wieczorem na skoczne pląsy.

Tancerka wykonywała taneczne pląsy.

Komentarze