Jak piszemy: plaża czy plarza?

plaża

Poprawna pisownia

plarza

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „plaża”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Nad plażą lata stado mew.

Mamo, idziemy na plażę?

Komentarze

~ Lisica
5/22/20, 11:50 AM
Plarza to jest nie poprawna pisownia zawsze piszemy Plaża????