Jak piszemy: płciowy czy pułciowy?

płciowy

Poprawna pisownia

pułciowy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu tego przymiotnika to "płciowy".

 

Płciowy, czyli związany z klasyfikacją organizmów w podziale na męskie i żeńskie. Niezwykle ciekawa jest sama etymologia słowa "płeć" i "płciowy" wywodząca się od czasownika opłcenie, co oznaczało przyjęcie ciała przez Jezusa Chrystusa (wzmianki z użyciem tego wyrazu pojawiają się np. w tekście Kazań Świętokrzyskich z XIV wieku).

 

Przykłady:

Głównym tematem dzisiejszego wykładu będzie budowa żeńskiego układu płciowego.

Wymień charakterystyczne męskie cechy płciowe.

Zespół nadnerczo-płciowy jest najczęściej wynikiem nadczynności kory nadnerczy.

 

Komentarze