Jak piszemy: plebs czy pleps?

plebs

Poprawna pisownia

pleps

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik plebs zapisujemy z użyciem b.

Plebs to niezamożna grupa społeczna, która cechuje się brakiem wykształcenia i obojętnym stosunku do kultury. W dawnej Polsce była to warstwa bez pochodzenia szlacheckiego, zaś w starożytnym Rzymie plebsem nazywano wolnych obywateli, ale bez pełni praw.

Poprawny jest zapis z użyciem b. Błędny pleps jest wynikiem uproszczenia wymowy, gdzie podczas artykulacji łatwiej wymówić jest bezdźwięczną głoskę p niż dźwięczne b.

Przykłady:

Hrabianka nie może zadawać się z plebsem!
Król jako Pan i władca musi chronić swoją prywatność przed plebsem.
Dobry władca nie dopuści do niezadowolenia i buntu plebsu.

Komentarze