Jak piszemy: po linii najmniejszego oporu czy po najmniejszej linii oporu?

po linii najmniejszego oporu

Poprawna pisownia

po najmniejszej linii oporu

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego wyrażenia to "po linii najmniejszego oporu".

 

Iść po linii najmniejszego oporu oznacza wybranie najłatwiejszej drogi, robienie czegoś z najmniejszym wysiłkiem, bez trudu.

Prawidłową pisownię tłumaczy logika zdania. W tym związku frazeologicznym linia oznacza kierunek działania, który jest stały, a którego nie można ocenić w kategorii mniejsze lub większe. Natomiast opór odnosi się do przeszkód, które musimy pokonać, zatem chcielibyśmy, by były one jak najmniejsze (najłatwiejsze), stąd: po linii najmniejszego oporu.

 

Przykłady:

Nie dał się przekonać, że wypracowanie przepisane z Internetu to pójście po linii najmniejszego oporu.
W wyścigu chciał być szybszy, więc wybrał drogę na skróty. Niestety, idąc po linii najmniejszego oporu, został zdyskwalifikowany za oszustwo.
Zawsze szedł po linii najmniejszego oporu i zamiast rozwiązywać problemy, uciekał przed nimi. 

Komentarze