Jak piszemy poczym czy po czym – razem czy osobno

po czym

Poprawna pisownia

poczym

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie po czym pisane jest rozłącznie.

Po czym to wyrażenie pisane zawsze rozdzielnie, będące prostym połączeniem przyimka po z zaimkiem co w miejscowniku (czym), występujące w znaczeniu następnie, potem.

Po czym należy do spójników łączących zdanie podrzędne. Jest wyrażeniem przyimkowym (połączeniem przyimka z zaimkiem, rzeczownikiem, przysłówkiem lub liczebnikiem), a więc poprawnym zapisem jest pisownia rozłączna.

Przykłady:

Ubrał się, po czym wyszedł z domu, nikomu nic nie mówiąc.
Ukłonili się, po czym zeszli ze sceny, by rozdać fanom autografy.
Zwołał zebranie, po czym odesłał ich do biurek, ponieważ był niezadowolony z efektów ich pracy.

Komentarze