Jak piszemy: podać w wątpliwość czy poddać w wątpliwość?

podać w wątpliwość

Poprawna pisownia

poddać w wątpliwość

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “podać w wątpliwość”. 

 

Zwrot “podać w wątpliwość” oznacza zakwestionować prawdziwość czegoś. Występujący w nim czasownik podać należy rozumieć jako wyrazić, zgłosić (analogicznie do podać do sądu, czyli zgłosić jakąś sprawę). W polszczyźnie funkcjonują zresztą synonimiczne sformułowania: wyrazić wątpliwość i zgłosić wątpliwość

 

Przykłady: 

 

Promotor podał w wątpliwość słuszność moich tez. 

Prokurator podał w wątpliwość zeznania świadka. 

Moja przyjaciółka często podaje w wątpliwość to, co mówię.

 

Nadużywany w języku mówionym zwrot poddać w wątpliwość najprawdopodobniej powstał w analogii do takich sformułowań jak: poddać coś pod dyskusję, poddać coś pod rozwagę, poddać myśl, itp. Trzeba jednak pamiętać, że jego stosowanie jest błędem. 

Komentarze

~ polszczyzna Ojczyzna
4/27/21, 4:55 PM
Czy jest poprawne zdanie „podać w wątpliwość” nie „coś”, ale „czy [!]” — na przykład — podać w wątpliwość, czy doszło do kradzieży?