Jak piszemy: podcast czy podkast?

podcast, podkast

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Podcast to dźwiękowa publikacja zamieszczana w internecie, zwykle w formie odcinków, które słuchacze mogą odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie. Wyraz ten pochodzi z języka angielskiego i ma formę podcast. Jednak zapożyczenie to już na tyle zadomowiło się w języku polskim, że równie poprawna jest wersja spolszczona podkast. Możemy stosować zatem jedną i drugą formę, należy tylko pamiętać o tym, aby robić to konsekwentnie w całym tekście.

Przykłady użycia:

W ubiegłym roku wypuściłam swój pierwszy podcast.

Podkast jest coraz bardziej popularną formą promocji firmy.

Komentarze