Jak piszemy: podczas czy pod czas - razem czy osobno?

podczas

Poprawna pisownia

pod czas

Niepoprawna pisownia

Przyimek "podczas" zapisujemy łącznie.

 

Wskazuje on, że określone zdarzenie miało miejsce w tym samym czasie, co inne. Może także funkcjonować jako spójnik (podczas kiedy) informujący o jednoczesności zdarzeń albo przeciwstawiający sobie dwie treści.

 

Przykłady:

Posprzątałam mieszkanie, podczas gdy ty nawet nie wstałeś z kanapy.

Podczas ostatniego meczu Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji.

Czy twój film zostanie wyświetlony podczas festiwalu?

Komentarze

~ Gabi_;-)
4/13/21, 11:54 AM
Dzięki za pomoc. Nie jestem orłem z polskiego