Jak piszemy: podemną czy pode mną – razem czy osobno?

pode mną

Poprawna pisownia

podemną

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pode mną".

Sformułowanie "pode mną" zapisujemy rozdzielnie, ponieważ należy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami, które bez względu na swoje znaczenie - dosłowne lub przenośne - mają pisownię rozdzielną.

Przykłady użycia:

Gdy to usłyszałam, ugięły się pode mną nogi.

Pode mną mieszkają bardzo uciążliwi sąsiedzi.

Janek kopał pode mną dołki, dlatego straciłem pracę.

Komentarze