Jak piszemy: podgłośnić czy pogłośnić?

Obie formy są poprawne.

 

Forma „podgłośnić” jest formą zalecaną przez Radę Języka Polskiego. Niektórzy językoznawcy obstają się jednak za formą „pogłośnić” z uwagi na jej budowę i przedrostek po.

Oba słowa należą do potocznej polszczyzny i są rzadko notowane przez słowniki.

 

Przykłady użycia:

Czy mógłbyś podgłośnić telewizor?

Pogłośnij radio, bo nic nie słyszę.

Komentarze