Jak piszemy: podjął czy podjoł?

podjął

Poprawna pisownia

podjoł

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „podjął”.

 

„Podjął” to męska forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „podjąć”.

W formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników zakończonych na -ąć przed ł pisze się ą, np. odpoczął, przejął, wziął.

 

Przykłady użycia:

Niespełna miesiąc temu podjął pracę w naszej firmie, a dziś już złożył wypowiedzenie.

Minęło sporo czasu, zanim podjął przerwany wątek.

Komentarze