Jak piszemy: podkoszulka czy podkoszulek?

podkoszulek, podkoszulka

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

Dawniej słowniki poprawnej polszczyzny uznawały za prawidłowy wyłącznie wyraz "podkoszulek". Obecnie dopuszczają również użycie jego formy obocznej "podkoszulka", z zastrzeżeniem, że ma ona charakter potoczny.

 

Przykłady:

Przydałby mi się nowy podkoszulek.

Podkoszulek jest nieodzownym elementem zimowego ubioru.

Czerwona podkoszulka i biały T-shirt to nie najlepsze połączenie.

Całą zimę chodzę bez podkoszulki i nigdy nie choruję.

 

Rzeczownik "podkoszulka" został utworzony w analogii do wyrazu "koszulka". Trzeba jednak zauważyć, że "podkoszulek" pierwotnie oznaczał część ubioru noszoną pod koszulą i z tego wyrażenia przyimkowego "pod koszulą" powstał. W dawnej polszczyźnie tego typu wyrazy tworzono poprzez dodanie do tematu słowotwórczego przyrostka -e lub -ek (podkoszul-ek).

Rzeczownik "podkoszulek" wydaje się mniej powszechny niż jego forma oboczna. Spotykamy go m.in. w popularnym powiedzeniu "miss mokrego podkoszulka".

Komentarze