Jak piszemy: podłużny czy podłórzny, podłurzny, podłóżny?

podłużny

Poprawna pisownia

podłórzny, podłurzny, podłóżny

Niepoprawna pisownia

Wyraz „podłużny” piszemy z użyciem liter u oraz ż

 

„Podłużny” to przymiotnik oznaczający, że coś jest długie i wąskie.

Zapis ż jest uzasadniony wymianą na g – podłużny, bo długi.

W językach słowiańskich przymiotnik "długi" występuje np. w czeskim dlouhý, w ukraińskim dovhyj. Zgodnie z zasadą języka polskiego u w wyrazie długi piszemy jak we wszystkich tych sytuacjach, kiedy pisownia ó nie ma uzasadnienia. 

 

Przykłady:

Działka miała podłużny kształt.

Podłużna doniczka sprawdziła się dużo lepiej.

Podłużne pudełko nie mieściło się w szafce.

Komentarze

~ Nikola
4/20/22, 3:36 PM
Dzięki