Jak piszemy: podrząd czy pod rząd – razem czy osobno?

pod rząd (z rzędu)

Poprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pod rząd.

Pod rząd w pisowni jest formą niepoprawną, jednak w uzusie językoznawcy ją dopuszczają ze względu na częste użycie. W normie wzorcowej poprawnym zapisem jest z rzędu, np. Kilka razy z rzędu nasza drużyna wygrała mecz.

Pod rząd jest kalką z języka rosyjskiego - pod rjad, którą w całości polszczyzna przejęła, stąd zapis rozłączny. 

Przykłady: 

Byłem przewodniczącym klasy dwa razy pod rząd (z rzędu).
Piąta porażka pod rząd (z rzędu) oznacza koniec występów naszej drużyny w tym sezonie.
Lubiany aktor zdobył Oscara aż trzy razy pod rząd (z rzędu).

Komentarze