Jak piszemy: podsumowując czy podsumowywując?

podsumowując

Poprawna pisownia

podsumowywując

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia tego słowa to "podsumowując".

Słowo "podsumowując" pochodzi od czasownika "podsumować" i jest formą bezokolicznikową z dodanym przyrostkiem -ując. Oznacza ono zakończenie czegoś, podsumowanie lub podsumowanie wcześniej przedstawionych faktów, informacji czy argumentów.

Przykłady użycia słowa "podsumowując":


Podsumowując naszą dyskusję, doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie dodatkowych działań.


Podsumowując prezentację, chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze punkty, które zostały omówione.

Komentarze