Jak piszemy: pokaże czy pokarze?

pokaże

Poprawna pisownia

pokarze

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to pokaże.

Pokaże, czyli dać zobaczyć, podać coś do obejrzenia, ale również: wskazać, zademonstrować, przedstawiać, itd.

Pokaże to czasownik dokonany w 3 osobie liczby pojedynczej, pochodzący od pokazać. Zatem wyjaśnienie pisowni z użyciem ż zawiera się w wymianie ż:z, a więc: pokaże, bo: pokazać.

UWAGA: Forma pokarze jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, w której mówimy o czasowniku karać w czasie przyszłym w 3 osobie liczby pojedynczej, np. Bóg cię pokarze za Twoje zachowanie!

Przykłady:

Czas pokaże, czy rzeczywiście miałam rację.
Jeśli termometr pokaże mniej niż 10 stopni, nie pojedziemy na wycieczkę.
Jan pokaże ci jak obsługiwać to urządzenie.

Komentarze

~ twój stary
5/15/22, 12:40 PM
moja stara wam pokarze
~ Anon
11/23/20, 3:18 PM
Pokarze jest również poprawne. Od słowa pokarać.