Jak piszemy: pokój czy pokuj?

pokój

Poprawna pisownia

pokuj

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisany rzeczownik to "pokój" przez ó.

 

Rzeczownik "pokój" podlega zasadzie, w myśl której ó zapisujemy w wyrazach, w odmianach których wymienia się ono na inne głoski, np. o, e albo a. W tym wypadku dochodzi do wymiany ó:o – pokój:pokoju (rzeczownik odmieniony w dopełniaczu).

Pokój to pomieszczenie przeznaczone do konkretnego użytku, część mieszkania, domu, biura albo innej zamkniętej przestrzeni publicznej. W innym znaczeniu pokój to także czas zawieszenia broni między wrogami albo po prostu stosunek między dwoma podmiotami, które nie prowadzą ze sobą konfliktu.

Ciekawostką jest fakt, że słowo to od wieków związane jest z ciszą, ukojeniem, odprężeniem, a etymologicznie nawiązuje do czasownika koić, czyli łagodzić coś, uspokajać.

 

Przykłady:

Pierwszym wyremontowanym pomieszczeniem był pokój dla dzieci.

Słowenia i Czechy ogłosiły pokój i nowe warunki współpracy międzynarodowej.

W pokoju babci znajdziesz dosłownie wszystko.

Komentarze