Jak piszemy: półkolonie czy pół kolonie?

półkolonie

Poprawna pisownia

pół kolonie

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik kolonie z przedrostkiem pół- zapisujemy łącznie – półkolonie.

 

Zasada głosi, że jeśli liczebnik pół wchodzi w skład rzeczownika złożonego, to zapisujemy go łącznie: pół + kolonie. Co ważne wyraz taki jest całkowicie odmienny i podlega zasadom polskiej ortografii.

Półkolonie to forma organizacji czasu dzieci i młodzieży, której głównym celem jest zespołowy odpoczynek oraz nauka połączona z zabawą. W innym znaczeniu półkolonie to określenie części danego państwa o dużej autonomiczności.

 

Przykłady:

Marta i Staś wybrali się tego lata na półkolonie.

W sali zabaw PSIKUS organizowane są letnie półkolonie dla dzieci.

Szukam kreatywnych półkolonii dla mojej córeczki.

Komentarze