Jak piszemy: pomarzyć czy pomażyć?

pomarzyć

Poprawna pisownia

pomażyć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pomarzyć".

 

Czasownik "pomarzyć" został utworzony od rzeczownika "marzenie", w którym piszemy "rz", ponieważ w formie pokrewnej wymienia się na "r" („marzenie” – „mara”).

 

Przykłady:

Możesz o tym tylko pomarzyć.

O takim domu mogę tylko pomarzyć.

Komentarze