Jak piszemy: pomimo czy po mimo – razem czy osobno?

pomimo

Poprawna pisownia

po mimo

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „pomimo”.

 

„Pomimo” oznacza rozbieżność między tym, co się dzieje, a tym, czego się należało spodziewać.

"Po" jest tu przedrostkiem. Piszę się go łącznie, gdyż jest częścią składową wyrazów mających za podstawę połączenie przyimka "po" zwykle z rzeczownikiem, np. pogranicze, poranek, powierzchnia, lub powstałych wskutek łącznego pisania połączeń przyimka "po" z innymi wyrazami, np. pokrótce, pomału, potem.

Ponadto warto wiedzieć, że pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami, np. pomału.

 

Przykłady:

Pomimo upału miał na sobie kurtkę.
Wychodził na zewnątrz pomimo zakazu.
Pomimo złych ocen zdał do następnej klasy.

Komentarze

~ Piorunko
10/13/22, 3:16 PM
Łał ,fajna strona