Jak piszemy: pomorze czy pomoże?

pomorze

Zależy od kontekstu

pomoże

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Pomorze jest nazwą geograficzną określającą ziemie, krainy leżące nad morzem. Jest to także historyczna nazwa nadabłtyckiej krainy w Polsce i Niemczech.

Pomorze jest rodziną wyrazu morze, a więc oba wyraz będą zapisywane z użyciem rz. Jednak należy pamiętać, że nazwy własne krain geograficznych pisane są zawsze wielka literą.

Przykłady:

Przez wakacje zwiedzimy całe Pomorze.
Pomorze Gdańskie i miasto Gdańsk zostało przez Polskę odzyskane po II wojnie światowej.

Natomiast pomoże jest używane jako czasownik określający pomoc, okazane wsparcie lub ratunek. Forma pomoże to odmiana w 3 osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono pomoże). Zapis z użyciem ż wyjaśnia wymiana głoskowa, gdzie widoczna jest oboczność ż:g: pomoże, bo: pomagać.

Przykłady:

Jeśli ten lek nie pomoże, wdrożymy inne leczenie.
Milioner zaoferował się, że pomoże w odbudowaniu świątyni.

Komentarze

~ Adam
3/26/24, 8:14 AM
Pomorze ktoś?
~ alf
6/20/22, 2:16 PM
dzięks za pomoże
~ dzięki
1/28/21, 11:16 AM
dzięki
~ Usuń tą stronę
10/4/20, 7:34 PM
Dzięki za pomoc
~ Łopata
10/3/20, 1:46 PM
Dzieki