Jak piszemy: pomóż czy pomuż/pomusz?

pomóż

Poprawna pisownia

pomuż, pomusz

Niepoprawna pisownia

Czasownik w trybie rozkazującym "pomóż" zapisujemy z użyciem "ó" i "ż".

 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii piszemy ó, gdy wymienia się ono na: o,e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). 

Na przykład: pomóż - pomogę (ó wymienia się na o). 

 

Ż piszemy natomiast, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia.

Na przykład: pomóż - pomogę (ż wymienia się na g) .

 

Przykłady: 

Pomóż mi wypakować zakupy. 

Prosze, pomóż mi znieść walizkę ze schodów. 

Natychmiast pomóż bratu posprzątać pokój! 

Komentarze