Jak piszemy: ponadczasowy czy ponad czasowy – razem czy osobno?

ponadczasowy

Poprawna pisownia

ponad czasowy

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „ponadczasowy”.

 

"Ponadczasowy" to określenie, którego używamy, aby opisać coś, co nie traci aktualności, jest niezależne od upływu czasu.

"Ponadczasowy" zapisywany jest łącznie. Cząstka „ponad” występująca w tym wyrażeniu jest przyimkiem. Według zasad polskiej ortografii przymiotniki utworzone od wyrażeń przyimkowych piszemy łącznie.

 

Przykłady:

Ten film jest ponadczasowy.
Ponadczasowa mała czarna to obowiązkowa pozycja w szafie każdej kobiety.
Był ponadczasowy i innowacyjny jednocześnie.

Komentarze