Jak piszemy: ponaddwuipółmiesięczny czy ponad dwuipółmiesięczny – razem czy osobno?

ponaddwuipółmiesięczny

Poprawna pisownia

ponad dwuipółmiesięczny

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „ponaddwuipółmiesięczny”.

 

"Ponaddwuipółmiesięczny" to określenie, którego używamy, aby opisać coś, co trwa dłużej niż dwa i pół miesiąca.

"Ponaddwuipółmiesięczny" zapisywany jest łącznie. Cząstka „ponad” występująca w tym wyrażeniu jest przyimkiem. Według zasad polskiej ortografii przymiotniki utworzone od wyrażeń przyimkowych piszemy łącznie.

Można spotkać się z zapisem rozłącznym, jednak formę łączną znajdziemy we wszystkich słownikach ortograficznych, w tym w Wielkim słowniku ortograficznym języka polskiego.

 

Przykłady:

Mieli ponaddwuipółmiesięczny przestój na budowie.
Ich ponaddwuipółmiesięczny syn wciąż przebywa w szpitalu.
Ponaddwuipółmiesięczne opóźnienie nie wróżyło niczego dobrego.

Komentarze