Jak piszemy: ponieważ czy poniewarz?

ponieważ

Poprawna pisownia

poniewarz

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to ponieważ.

Ponieważ jest spójnikiem przyłączającym zdanie podrzędne wyrażające przyczynę, rację, wyjaśnienie lub uzasadnienie tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym; dlatego, bo, bowiem, przeto.

Poprawną pisownię wyjaśnia prosta reguła ortograficzna, która mówi, że spójniki zakończone na - (aż, ponieważ, chociaż, itd.) zapisywane są z użyciem ż.

Przykłady:

Jego kamuflaż okazał się być doskonały, ponieważ w tym przebraniu nikt go nie rozpoznał.
Bardzo rzadko bywam w kraju, ponieważ pracuję za granicą.
Przeczytam książkę po włosku, ponieważ biorę udział w konkursie językowym.

Komentarze