Jak piszemy: popatrzeć czy popatrzyć?

popatrzeć, popatrzyć

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Czasowniki „popatrzeć” i „popatrzyć” znaczą to samo i można używać ich wymiennie. Przy czym forma „popatrzeć” występuje znacznie częściej jako bezokolicznik. Podstawą do tworzenia form osobowych jest zaś zwykle czasownik „popatrzyć”

Przykłady użycia:
Powinnaś w końcu popatrzeć krytycznie na swoje zachowanie.
Nocą lubię popatrzeć na księżyc.
Warto popatrzyć na tę sytuację z dystansu.
Pięknie wyglądasz! Aż przyjemnie na ciebie popatrzyć.

Komentarze