Jak piszemy: popołudniu czy po południu?

po południu

Poprawna pisownia

popołudniu

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie "po południu" zapisujemy rozłącznie.

 

"Po południu" to określenie pory dnia, która trwa od południa do zmierzchu, wieczora.

"Po południu" jest wyrażeniem przyimkowym (połączeniem przyimka z przysłówkiem) - takie formy pisane są zawsze rozdzielnie.

 

UWAGA: rzeczownik "popołudnie" zawsze jest pisany łącznie, ponieważ chodzi o porę dnia, np. Niedzielne popołudnie spędzili w restauracji.

 

Przykłady:

Widzimy się po południu w parku!
Po południu odbierze wyniki egzaminu i będą się ważyć jego losy.
Po południu odbędzie się zebranie, na którym ustalimy szczegóły dalszej współpracy.

Komentarze

~ Oliwia
11/13/19, 3:07 PM
Dzieki