Jak piszemy: poprzez czy po przez - razem czy osobno?

poprzez

Poprawna pisownia

po przez

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to pisownia łączna "poprzez".

 

Jest to przyimek złożony składający się z dwóch przyimków prostych, a tego typu połączenia zapisujemy łącznie według Słownika Ortograficznego PWN.

„Poprzez” komunikuje, że coś posuwa się po określonym obszarze, ale określa także działanie, które ma zakończyć się osiągnięciem założonego celu.

 

Przykłady:

Poprzez łąki biegły harty i inne psy myśliwskie.

Poprzez złożenie wniosku i grant mamy szansę na kontynuowanie badań.

Komentarze

~ Bartek
2/25/24, 11:58 PM
Cześć Grażyna
~ Marcel
8/3/21, 11:51 PM
Dzięki