Jak piszemy: poprzytulać czy po przytulać – razem czy osobno?

poprzytulać

Poprawna pisownia

po przytulać

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „poprzytulać”.

 

Przedrostek „po-" jest integralną częścią tego czasownika. Został przyłączony do „przytulać”. W związku z tym słowo to zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Przestraszone dzieci poprzytulały się do swoich matek.

Możesz mnie poprzytulać?

Komentarze