Jak piszemy: popularnonaukowy, popularno-naukowy czy popularno naukowy?

popularnonaukowy

Poprawna pisownia

popularno-naukowy, popularno naukowy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "popularnonaukowy".

Przymiotnik "popularnonaukowy" stosujemy przede wszystkim w odniesieniu do publikacji, które zagadnienia naukowe przedstawiają w sposób zrozumiały dla osób niebędących specjalistami z danej dziedziny. Zapisujemy go łącznie, ponieważ składa się z dwóch członów nierównorzędnych znaczeniowo - główne znaczenie zawarte jest w członie drugim, natomiast człon pierwszy tylko je przybliża.

Przykłady użycia:

Jak pisać teksty popularnonaukowe?

Bardzo lubię książki popularnonaukowe.

Często odwiedzam pewien portal popularnonaukowy. Później podam ci nazwę.

 

Komentarze