Jak piszemy: por czy pora?

por

Zależy od kontekstu

pora

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Wyraz „por” to rzeczownik rodzaju męskiego. Jest to warzywo jadalne o długich prostych liściach. Słowo „por” ma również inne znaczenia: mikroskopijny otwór w skórze, ujście kanalika na powierzchni owocników niektórych grzybów, mikroskopijny otwór w niektórych ciałach stałych. Rzeczownik „por” w bierniku liczby pojedynczej może przyjąć formę „pora” (wariantywnie do formy „por”). 

Wyraz „pora” to rzeczownik rodzaju żeńskiego. To wyodrębniony okres, stosowny czas na zrobienie czegoś, czas trwania czegoś.

Przykłady użycia:
Jadłam dziś sałatkę z porem.
Miałam wrażenie, że pot wypływał z każdego pora mojej skóry.
Mama powiedziała, że pora do łóżka.

Komentarze