Jak piszemy: Portugalii czy Portugali?

Portugalii

Poprawna pisownia

Portugali

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „Portugalii”.

 

Forma „Portugalii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „Portugalia” (europejskie miasto).

Końcówkę -ii piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -ia po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch (czyli w wyrazach zapożyczonych), np. ewangelia – ewangelii, anomalia – anomalii.

 

Przykłady użycia:

Nigdy nie byłam w Portugalii, ale słyszałam, że to piękny kraj.

Kupiłem dzisiaj bilet na lot do Portugalii.

Lizbona jest stolicą Portugalii.

Komentarze