Jak piszemy: porządek czy porzondek?

porządek

Poprawna pisownia

porzondek

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “porządek”. 

 

Wyraz "porządek" ma w polszczyźnie kilka znaczeń. Zgodnie z Wielkim słownikiem języka polskiego stosujemy go na określenie 1. stanu, w którym rzeczy lub sprawy mają swoje ustalone miejsce, a całość funkcjonuje według właściwych reguł; 2. stanu, w którym jest przestrzegane prawo i w danym miejscu jest spokojnie; 3. następstwa związanego z jakąś ustaloną zasadą, np. porządek obrad; 4. systemu reguł oraz relacji między osobami, rzeczami i zjawiskami mu podlegającymi, który organizuje życie danej społeczności. 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii samogłoskę nosową ą zapisujemy m.in. przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi (tzw. wybuchowymi): p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g. W wyrazie “porządek” po samogłosce ą następuje mieszcząca się w tej grupie spółgłoska d, stąd poprawny jest zapis: "porządek". 

 

Przykłady:

W każdą sobotę robię w domu porządek. 

Nasz burmistrz dba o to, aby w mieście panował porządek.

Rzadko zdarza mi się utrzymywać porządek w pokoju. 

Komentarze