Jak piszemy: porządek czy pożądek?

porządek

Poprawna pisownia

pożądek

Niepoprawna pisownia

Porządek jest poprawnym zapisem.

Porządek to uporządkowanie, układ, zorganizowanie, a także ustalona kolejność, harmonogram, plan oraz w kontekście architektonicznym - styl i kompozycja budowli. 

Porządek jest rodziną wyrazu rząd, również zapisywanego z użyciem rz. Taka pisownia została uwarunkowana historycznie, ponieważ słowo to pochodzi od prasłowiańskiego riad.   

Przykłady:

Na wiosnę zaczynamy porządki w ogrodzie. 
W bibliotece obowiązuje porządek alfabetyczny. 
Fasada budynku utrzymana była w porządku jońskim, z rzędem smukłych kolumn, wokół których tłoczyli się ludzie.

Komentarze

~ Anonimowy[257]
5/9/23, 7:28 PM
Porządek jak rząd lub rządek! Można brać od wyrazów podobnie tez brzmiących
~ Ola
5/19/20, 7:57 AM
Pisze się porządek, a nie pożądek 1 Tak 2 Nie