Jak piszemy: potencja czy potęcja?

potencja

Poprawna pisownia

potęcja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „potencja”.

Połączenie en (a także em, on, om) piszemy w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoską c (a także innymi spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, ć, dź, k, g), np. na rencie, na koncie, koncesja.

Potencja to zdolność do jakiegoś działania, wewnętrzna siła umożliwiająca stworzenie lub wykonanie czegoś, także zdolność mężczyzny do odbycia stosunku płciowego. Według Arystotelesa: to, co zaistnieje lub może zaistnieć jako przeciwieństwo już istniejącego, możliwość.

Przykłady użycia:
Potencja twórcza tego autora nigdy nie słabła.
Widziałem w telewizji reklamę środka na potencję.

Komentarze