Jak piszemy: potrzebowałbym czy potrzebował bym - razem czy osobno?

potrzebowałbym

Poprawna pisownia

potrzebował bym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „potrzebowałbym”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że cząstkę "-by" z czasownikami w formie osobowej piszemy łącznie. Czasownik w formie osobowej to taki, który został odmieniony (nie jest w bezokoliczniku). „Potrzebowałbym” odnosi się do pierwszej osoby liczby pojedynczej – „ja”.

 

Przykłady:

Potrzebowałbym twojej pomocy.

Potrzebowałbym więcej czasu na wykonanie tego zadania.

Komentarze