Jak piszemy: powiedz czy powiec?

powiedz

Poprawna pisownia

powiec

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią jest powiedz.

Powiedz - mówić, wypowiadać, oznajmiać, powiadamiać, oświadczać.  

Powiedz jest formą w 2 osobie liczby pojedynczej w trybie rozkazującym pochodzącą od czasownika powiedzieć, stąd prawidłowy zapis to ten z użyciem dz: po odjęciu końcówki bezokolicznika -ieć, zostaje powiedz

Przykłady:

Powiedz jak było naprawdę! Co się wtedy wydarzyło?
Powiedz sam, czy ten wyjazd to dobry pomysł?
Zastanów się i powiedz wszystko co pamiętasz.

Komentarze