Jak piszemy: poza tym czy po za tym?

poza tym

Poprawna pisownia

po za tym

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe POZA TYM – będące partykułą wprowadzającą nowe informacje do wypowiedzi – zapisujemy, ROZDZIELAJĄC przyimek poza od zaimka wskazującego tym. Niedopuszczalna jest zarówno pisownia rozdzielna przybierająca formę: po za tym, jak również pisownia łączna: pozatym (wzorująca się zapisie wyrazu ponadto).

Przykłady:

Jest uczciwa i kompetentna, a poza tym świetnie się z nią pracuje.
Nie mogę dziś wyjść, mam dużo pracy. Poza tym dzieci są chore.
Nie warto jechać przez Zawadki. Trasa jest dłuższa, poza tym na drodze co rusz koleiny i dziury.

Komentarze