Jak piszemy: poziomica czy poziomnica?

poziomica

Zależy od kontekstu

poziomnica

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Użycie jednej z nich zależy od kontekstu.

 

Poziomica to linia na mapie, łącząca punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza.
Poziomnica to natomiast urządzenie służące do poziomego lub pionowego wyznaczania płaszczyzn. Przyrząd ten nazywa się niekiedy również poziomicą.


Przykłady użycia:

Poziomnica to bardzo przydatne urządzenie, używane często podczas prac budowlanych.
Rzeźbę terenu przedstawia się na mapie, stosując poziomice.

Komentarze