Jak piszemy: późno czy puźno?

późno

Poprawna pisownia

puźno

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest późno.

Późno, czyli pod koniec jakiegoś czasu, np. pod koniec dnia, z opóźnieniem, po upływie jakiegoś czasu, itp.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ortograficznymi późno zapisywane jest przez ó niewymienne, stąd należy zapamiętać jego pisownię. Jednak historycznie znany jest inny zapis, którym można by uzasadnić oboczność ó:o. Bowiem nasi przodkowie w XVI wieku mówili poźno, które wzięło się od staropolskiego pozdny.

Przykłady:

Wczoraj wrócił bardzo późno do domu. Ciekawe gdzie się podziewał?
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.
Tegoroczne lato przyszło bardzo późno i trwało krótko.

Komentarze