Jak piszemy: pożyczka czy porzyczka?

pożyczka

Poprawna pisownia

porzyczka

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik pożyczka zapisujemy z użyciem ż.

Pożyczka to danie komuś pieniędzy lub ich wzięcie na określony czas, a także rzecz pożyczona; kredyt, należność, zobowiązanie, wsparcie.

Pożyczka pochodzi od wyrazu pożyczać, które znane było już w języku prasłowiańskim pod postacią požičiti, zaś pożyczka to požitk (pożytek, zysk, korzyść). Zatem wszystkie wyrazy należące do rodziny wyrazu pożyczka mają zapis z użyciem ż uwarunkowany historycznie. 

Przykłady:

W ofercie banku pożyczka jest nisko oprocentowana.
W czasach II Rzeczpospolitej można było zakupić 4% Państwową Pożyczkę Premiową.
Pożyczyłem kuzynce rower, żeby mogła nauczyć się jeździć.

Komentarze