Jak piszemy: PR czy pijar?

PR

Poprawna pisownia

pijar

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest PR.

PR jest skrótem pochodzącym od angielskiego Public Relation, co dosłownie oznacza „publiczne relacje”. Jest to szereg działań przedsiębiorstwa, które mają na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Poprawnym zapisem jest PR, jednak pijar jest zgodny z wymową, skąd mogą wynikać błędy w pisowni.

Przykłady:

Specjaliści od PR-u są zgodni, że media społecznościowe mają wpływ na rozwój i wizerunek nowej firmy.
Czarny PR stał się nową, niebezpieczną metodą zwalczania konkurencji.
PR w polityce to nowoczesna forma komunikacji w kampanii wyborczej.

Komentarze