Jak piszemy: prasówka czy prasuwka?

prasówka

Poprawna pisownia

prasuwka

Niepoprawna pisownia

Wyraz “prasówka” piszemy z użyciem litery “ó”. 

 

Prasówka to 1. przegląd czasopism i gazet lub tekst będący wynikiem tej czynności; 2. zebranie zorganizowane w celu omówienia aktualnych informacji z prasy; 3. wyrób w postaci pręta wytwarzanego poprzez nacisk określonych urządzeń na rozgrzany metal.

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego wyrazy zakończone na -ówka (poza wyjątkami: skuwka, wsuwka, zasuwka) piszemy z użyciem litery ó. Stąd poprawna forma to "prasówka". 

 

Przykłady:

Prasówka pozwala zorientować się w aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. 

W dobie internetu prasówka jest coraz rzadszym zjawiskiem.

Każdy dzień zaczynam od mocnej kawy i prasówki. 

Komentarze