Jak piszemy: prezencja czy prezentacja?

prezencja

Zależy od kontekstu

prezentacja

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Rzeczownik „prezencja” oznacza: wygląd, powierzchowność, sposób zachowania się.

Rzeczownik „prezentacja” oznacza: przedstawianie czegoś publicznie; przedstawianie sobie nieznanych osób.

Przykłady użycia:
Z taka prezencją możesz zdobywać świat.
Miał świetną prezencję, ale był nieszczery.
Prezentacja nowej linii kosmetyków odbędzie się w przyszłym miesiącu.
Jutro szef dokona prezentacji nowych pracowników.

Komentarze