Jak piszemy: Prezes czy prezes – dużą czy małą literą?

Prezes

Zależy od kontekstu

prezes

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy rzeczownika używamy w ogólnym znaczeniu (jako osoba zarządzająca), piszemy go małą literą, np.: Gabriel został prezesem nowego banku.

Kiedy rzeczownika używamy np. w korespondencji, jest on traktowany w listach na równi ze zwrotami grzecznościowymi, dlatego należy go zapisać dużą literą, np.: Szanowny Panie Prezesie, pisze do Pana w ważnej dla mnie sprawie.

Komentarze